Αναζήτηση

Τοποθεσία

Κ. Μαυρομιχάλη 27 Πειραιάς
ΤΚ: 18545 Ελλάδα

2104204426  2104204432

Written by theodoc
Hits: 1292

Αρχές λειτουργίας Μουσικού Σχολείου Πειραιά

Οι αρχές λειτουργίας αποτελούν εξειδίκευση των προβλεπόμενων από την εκπαιδευτική νομοθεσία στις

ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου μας.

Το κείμενο αυτό φιλοδοξούμε να βοηθήσει όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής μας κοινότητας να

υλοποιήσουν τον κοινό μας στόχο που είναι η πρόοδος των μαθητών και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Για το λόγο αυτό συζητήθηκε στο Σχολικό Συμβούλιο από εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, των γονέων και των

μαθητών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η τήρησή του δεν θα είναι αποτέλεσμα επιβολής, αλλά αποδοχής.

Προσέλευση στο σχολείο

Παρά τις ιδιαιτερότητες του σχολείου μας στο οποίο φοιτούν και μαθητές που διαμένουν σε μακρινή

απόσταση και τα προβλήματα της δωρεάν μεταφοράς με μισθωμένα λεωφορεία, οι μαθητές οφείλουν να

βρίσκονται στο σχολείο όταν χτυπάει το κουδούνι στις 08.10. Κάθε μαθητής πρέπει να προγραμματίζει το χρόνο του

ώστε να φτάνει στο σχολείο αρκετά προτού χτυπήσει το κουδούνι, ώστε, ό,τι έκτακτο κι αν συμβεί, να προφταίνει

να παρευρίσκεται στην πρωινή συγκέντρωση. Οι εξαιρέσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και σε σπάνιες

περιπτώσεις η Διεύθυνση του σχολείου θα επιτρέπει με έγγραφο σημείωμα την είσοδο κάποιων μαθητών στην

τάξη. Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές θα περιμένουν στην αυλή μέχρι να λήξει η διδακτική ώρα.

Το σχολείο θα ενημερώνει τους γονείς ? κηδεμόνες των μαθητών για την καθυστερημένη προσέλευση των

παιδιών τους, ώστε αυτή να είναι σε γνώση τους.

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι απουσίες ωρών μέρους του διδακτικού

ωραρίου κρίνονται αδικαιολόγητες, εκτός αν την ίδια ημέρα οι γονείς ? κηδεμόνες ενημερώσουν το σχολείο για το

λόγο της απουσίας, οπότε αυτή δικαιολογείται με επισήμανση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών από τη διεύθυνση

του σχολείου. Το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών (50 για το Λύκειο - 80 για το Γυμνάσιο) είναι μη ελαστικό και

επιφέρει ως συνέπεια την επανάληψη της τάξης.

Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρίστανται στην πρωινή συγκέντρωση όπου γίνεται συχνά ενημέρωση

για επείγοντα θέματα ή ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Είναι προφανές ότι όλοι ακούν προσεκτικά τις

ανακοινώσεις του σχολείου που, εξάλλου, τους αφορούν άμεσα. Η συμμετοχή στην προσευχή είναι εθελοντική.

Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να προσεύχονται για λόγους πίστης ή αρχών, μπορούν διακριτικά να στέκονται σε

κάποια απόσταση. Όλοι όμως οφείλουν να επιδεικνύουν το δέοντα σεβασμό.

Είσοδος στην αίθουσα διδασκαλίας

Ο διδακτικός χρόνος είναι περιορισμένος. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μειώνεται περισσότερο. Για το λόγο

αυτό η έγκαιρη είσοδος μαθητών και εκπαιδευτικών στην αίθουσα διδασκαλίας είναι εκ των ουκ άνευ.

1. Την πρώτη ώρα

με έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Η διεύθυνση και ο διδάσκων καθηγητής αξιολογεί τους λόγους της καθυστερημένης

προσέλευσης και δίνει άδεια εισόδου κατά την κρίση της.

2. Μετά το διάλειμμα

η στιγμή δεν είναι αρμόζουσα ούτε για να πάει ο μαθητής αυτή την ώρα στην τουαλέτα, ούτε για να ψωνίσει από το κυλικείο, ούτε,

βέβαια, για να τελειώσει μια φάση στο μπάσκετ που παίζει. Όταν το τμήμα χωρίζεται σε ομάδες για τα μαθήματα

κατεύθυνσης ή επιλογής οφείλει να έχει μεταφέρει τα βιβλία και τετράδια που χρειάζεται στην αίθουσα που

πρόκειται να μεταβεί αμέσως μετά το κουδούνι του διαλείμματος. Ασφαλώς υπάρχουν περιπτώσεις

δικαιολογημένης καθυστέρησης, αλλά αυτές είναι σπάνιες και ο διδάσκων κρίνει αν θα επιτρέψει την κατ? εξαίρεση

είσοδο. Στις άλλες περιπτώσεις ο μαθητής τιμωρείται με την ποινή της ωριαίας απομάκρυνσης. Αν ο μαθητής δεν

πάει καθόλου στην αίθουσα, παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και ενημερώνεται η οικογένειά του.

3. Στην αλλαγή

το κουδούνι χτυπάει για αλλαγή αίθουσας και οι μαθητές πηγαίνουν αμέσως στην αίθουσα της επόμενης διδακτικής

ώρας. Κάθε μαθητής φροντίζει να έχει μαζί του τα βιβλία και των δύο μαθημάτων κάθε δίωρου. Στο ντουλάπι

μπορούν να πάνε οι μαθητές μόνο εφόσον το μάθημα που προηγείται ή ακολουθεί απαιτεί μουσικό όργανο.

Στο μάθημα

Ο κύριος στόχος του σχολείου υλοποιείται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Ο χρόνος που διατίθεται για

μάθημα είναι περιορισμένος και πρέπει να γίνεται απόλυτη εκμετάλλευσή του.

Κάθε καθηγητής νιώθει ότι η υποχρέωσή του δεν εξαντλείται στη διδασκαλία του γνωστικού του

αντικειμένου, αλλά με το παράδειγμά του και τις συζητήσεις του με τους μαθητές συμβάλλει στη διαμόρφωση

Κανείς μαθητής δεν μπαίνει στην τάξη μετά την έναρξη του μαθήματος. Όταν χτυπάει το κουδούνι,

οι μαθητές πηγαίνουν αμέσως προς τις αίθουσες διδασκαλίας. Η μετακίνηση όταν χτυπάει κουδούνι για αλλαγή ώρας γίνονται χωρίς χρονοτριβή.

Η ανάγκη των μαθητών για κάποια χαλάρωση είναι μέλημα των

εκπαιδευτικών. Είναι αδύνατο όμως να λειτουργήσει μια ομάδα ανθρώπων ως απλό άθροισμα ατόμων. Η

συλλογικότητα είναι ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα που το σχολείο διδάσκει. Δεδομένου ότι εκείνος που

κυρίως ευθύνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων είναι ο ίδιος ο καθηγητής, η συλλογικότητα της

τάξης έχει ιεραρχική δομή. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το λειτούργημα του δασκάλου κι αυτό είναι προς το

δικό τους συμφέρον. Ο σεβασμός αυτός έχει όμως τα χαρακτηριστικά μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές

έχουν τα συλλογικά τους όργανα, μαθητικές κοινότητες, μέσω των οποίων μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά

τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του μαθήματος τον πρώτο λόγο έχει ο διδάσκων καθηγητής. Όποιες

παρατηρήσεις έχουν οι μαθητές μπορούν να τις συζητήσουν με το δάσκαλό τους μετά το μάθημα και ας είναι

σίγουροι ότι με τον τρόπο αυτό και με πολιτισμένο διάλογο όλα τα προβλήματα αμβλύνονται.

Στα πλαίσια της υποχρέωσης του κάθε καθηγητή να διεξαχθεί το μάθημα σε συνθήκες ηρεμίας και

συγκέντρωσης, πιθανόν να αναγκαστεί να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο. Ουδείς εκπαιδευτικός είναι ευτυχής όταν

αναγκάζεται να τιμωρήσει μαθητή. Αν ο χρόνος διδασκαλίας ήταν απεριόριστος, θα εξαντλούσε κάθε μέσο για

πετύχει τους στόχους του μαθήματος κερδίζοντας την εθελούσια αποδοχή των όρων που απαιτούνται. Όμως το

εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι ένα διαρκές κυνηγητό της ύλης και γι? αυτό δεν ευθύνεται κανείς καθηγητής, αλλά

ούτε μπορεί να το παραβλέψει. Ούτε οι περισσότεροι μαθητές θα ήθελαν να παραβλεφθεί η ανάγκη ολοκλήρωσης

της διδακτέας ύλης, αφού οι γνώσεις τους σ? αυτήν είναι πρόκριμα για τη μελλοντική τους πορεία.

Πολλοί από εμάς τους καθηγητές και μαθητές πιστεύουμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν

ανταποκρίνεται στα οράματα και τις ανάγκες των μαθητών και των γονιών. Όμως όσοι συμμετέχουμε στην

εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουμε να αγωνιστούμε για το καλύτερο. Εξάλλου η βελτίωση της κοινωνίας, που

είναι και πρέπει να είναι όραμα των νέων, προϋποθέτει ότι αυτοί θα βελτιώσουν τους εαυτούς τους με την

απόκτηση κριτικής σκέψης, τη διαμόρφωση ισχυρών προσωπικοτήτων και την καλλιέργεια ήθους, αξιών και αρχών.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει κάθε αίθουσα διδασκαλίας να γίνει ναός γνώσης και μόρφωσης. Κι όπως σε κάθε

ναό, έτσι και στην αίθουσα, ας συγκρατήσει καθένας τις ορμέμφυτες τάσεις του προσβλέποντας στον τελικό σκοπό.

Σε κάθε περίπτωση κάθε καθηγητής έχει την ώρα του μαθήματος απόλυτη δικαιοδοσία, αλλά και ευθύνη,

για τον τρόπο διεξαγωγής του. Κάθε μάθημα εξάλλου έχει τις δικές του απαιτήσεις που τις προσδιορίζει ο

καθηγητής του μαθήματος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Τις όποιες ενστάσεις καθενός, αλλά και τις προτάσεις για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η

σχολική κοινότητα μπορεί και επιβάλλεται να τις συζητήσει διεξοδικά σε συγκεντρώσεις - συζητήσεις που καλό

είναι να καθιερωθούν ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Στο διάλειμμα

Όταν το κουδούνι χτυπάει για διάλειμμα όλοι οι μαθητές κατεβαίνουν στην αυλή. Αυτό είναι σημαντικό για

την υγεία όλων. Οι τάξεις πρέπει να αερίζονται για να μη γίνονται εστίες μικροβίων.

Όταν χτυπάει το κουδούνι για επιστροφή στις τάξεις οι μαθητές αμέσως εγκαταλείπουν κάθε άλλη ασχολία

και σπεύδουν να εισέλθουν.

Στο διάλειμμα, και προτού χτυπήσει το κουδούνι, παρέχεται αρκετός χρόνος για να αγοράσουν οι μαθητές

από το κυλικείο τρόφιμα, αναψυκτικά ή ροφήματα. Ο εφημερεύων καθηγητής / εφημερεύουσα καθηγήτρια δε θα

επιτρέπει να εξυπηρετούνται μετά το κουδούνι άλλοι μαθητές πλην εκείνων που περίμεναν ήδη.

Το διάλειμμα διατίθεται επίσης για επίσκεψη στην τουαλέτα. Μόνο έκτακτοι λόγοι δικαιολογούν να

ζητηθεί άδεια στην ώρα του μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι μαθητές πηγαίνουν απευθείας στις τουαλέτες

και επιστρέφουν αμέσως. Ο Σύλλογος Καθηγητών θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να τιμωρήσει όποιο μαθητή -

μαθήτρια χρησιμοποιήσει την άδεια αυτή για άλλους λόγους.

Η επίσκεψη μαθητών χωρίς σημαντικό λόγο στα γραφεία των καθηγητών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα

λειτουργίας. Κάποιοι καθηγητές ετοιμάζουν διαγωνίσματα ή προσπαθούν να εκτελέσουν διοικητικές υποχρεώσεις

ή συζητούν με γονείς μαθητών και δεν είναι καλό τις εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες για κάποιο μαθητή να τις

ακούσουν οι υπόλοιποι κ.τ.λ. Οι μαθητές ζητούν από τον εφημερεύοντα την άδεια και το λόγο για τον οποίο θέλουν

να επισκεφθούν τα γραφεία κι αυτός επιλαμβάνεται.

Κάθε μαθητής μπορεί να αναφέρει προσωπικά του προβλήματα στη Διεύθυνση του σχολείου. Για

τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο του τμήματος, αρμόδιοι να συζητήσουν με τη Διεύθυνση είναι μόνο οι

εκπρόσωποι των Μαθητικών Κοινοτήτων και για ζητήματα απουσιών ο απουσιολόγος. Αντίστοιχα, για τα ζητήματα

που αφορούν το σύνολο του σχολείου αρμόδιοι είναι οι εκπρόσωποι του 15μελούς.

Σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση

ευαίσθητων πλευρών της προσωπικότητας των άλλων. Έχουμε δει στο διαδίκτυο εικόνες και βίντεο που

προσβάλλουν την προσωπικότητα μαθητών και μαθητριών.

Στο χώρο του σχολείου οι μαθητές μπορούν κάλλιστα να ενημερωθούν από την οικογένεια και τους

οικείους τους μέσω του τηλεφώνου του σχολείου σε κάθε επείγουσα περίσταση. Εξάλλου και οι μαθητές μπορούν

να επικοινωνήσουν μέσω του καρτοτηλεφώνου ή και μέσω του τηλεφώνου του σχολείου όταν υπάρχει ανάγκη.

Τέλος, τα μηνύματα προς και από τους φίλους μπορούν να περιμένουν για μετά τη λήξη των μαθημάτων. Για τους

λόγους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου. Έκτακτες ανάγκες μπορούν

να αντιμετωπιστούν αν οι μαθητές αναφερθούν στη διεύθυνση. Η παράγραφος αυτή τοποθετήθηκε κάτω από τον

υπότιτλο «στο διάλειμμα», γιατί θεωρείται αδιανόητη η χρήση κινητού την ώρα του μαθήματος.

Το κτίριο

Προστατεύουμε το κτίριο, τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα, τα όργανα και κάθε υλικό. Φροντίζουμε να μη

ρυπαίνουμε αλλά να ομορφαίνουμε τις τάξεις, τους διαδρόμους και τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου.

Εννοείται ότι η εμφάνισή μας είναι κι αυτή προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο χώρο. Επιθυμία μας είναι να

μην υπάρχει καμιά απαγόρευση σχετικά με την εμφάνιση των μαθητών, αλλά οι ίδιοι να σκέφτονται όταν έρχονται

στο σχολείο ποια είναι η αρμόζουσα εμφάνιση όσο αφορά το ντύσιμο, την κόμμωση και τα διάφορα «αξεσουάρ».

Είναι προφανές ότι στο σχολικό χώρο, αλλά και έξω απ? αυτόν, κάθε πράξη βίας είναι απαράδεκτη. Συχνά οι

διαπληκτισμοί οδηγούν τους μαθητές σε ακραίες συμπεριφορές τις οποίες μερικές φορές αδυνατούν να ελέγξουν.

Για το λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή όλων όχι μόνο να ελέγχουν τη δική τους στάση, αλλά να παρεμβαίνουν σε

κάθε διένεξη ειρηνευτικά και όταν χρειάζεται να ειδοποιούν τις αρχές του σχολείου.

Για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου προέκταση του σχολικού χώρου είναι τα αυτοκίνητα μεταφοράς

των μαθητών. Όσα αναφέραμε για το σχολικό χώρο ισχύουν επομένως και για τα πούλμαν.

Φαγητό

Κατά τη διάρκεια του φαγητού οι μαθητές οφείλουν να φροντίζουν και  να αφήνουν τον χώρο καθαρό.

Όσο κατανοητή είναι η ανάγκη είτε για χαλάρωση είτε για εκτόνωση, άλλο τόσο πρέπει να είναι από όλους

κατανοητή η ανάγκη για σίτιση με ηρεμία και η καθαριότητα . Με ζητήματα υγείας δεν επιτρέπεται να παίζουμε.

Σχολικές εκδηλώσεις

Σε κάθε σχολείο, αλλά πολύ περισσότερο στο Μουσικό, η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι

μέρος του προγράμματος. Η παρουσία στις εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο σχολικό πρόγραμμα θεωρείται ως

παρουσία στο μάθημα. Οι απόντες παίρνουν όλες τις απουσίες του αντίστοιχου προγράμματος.

Στις εκτός σχολικού προγράμματος εκδηλώσεις του σχολείου η συμμετοχή των μαθητών είναι δέσμευσή

τους από τη στιγμή που επιλέγουν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο. Άδεια απουσίας δίνεται μόνο ύστερα από

σχετικό αίτημα των κηδεμόνων του μαθητή. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται έγκαιρα. Είναι αδιανόητο για κάθε

συναυλία ενός συνόλου να υπάρχουν απρόσμενες απουσίες μελών του. Κάτι τέτοιο παραμορφώνει το καλλιτεχνικό

αποτέλεσμα και αποβαίνει σε βάρος των υπόλοιπων εκτελεστών και του σχολείου.

 

Η καθημερινή συμπεριφορά μας στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά - για ένα δείγμα υψηλού πολιτισμού-

 

1. Φροντίζουμε να είμαστε παρόντες στην καθημερινή πρωινή σύναξη. Δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό στην διαδικασία και προσέχουμε τις όποιες ανακοινώσεις γίνονται αμέσως μετά την προσευχή.

2. Φροντίζουμε να είμαστε έγκαιρα στην τάξη μας με το χτύπημα του κου- δουνιού. Αν τη στιγμή του κουδουνιού είμαστε στην «ουρά» στο κυλικείο, χρειάζεται να προσπαθήσουμε στο επόμενο διάλειμμα. Η καθυστερημένη είσοδος στο μάθημα δεν αναστατώνει μόνο τον καθηγητή/τρια αλλά κυρίως τους συμμαθητές μας.

3. Στο μάθημα ακολουθούμε τις οδηγίες των καθηγητών. Σηκώνουμε το χέρι, αν θέλουμε να πάρουμε το λόγο και δεν «μπαίνουμε σφήνα» όταν έχει το λόγο κάποιος άλλος. Θεωρούμε τους συμμαθητές μας ως μέλη της ομάδας που συμμετέχουμε. Τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ευγένεια και κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Το να «πεταγόμαστε» είναι δε- ίγμα χαμηλής αυτοσυγκράτησης και προσποιητής «εξυπνάδας», κανείς δεν θα μας παίρνει στα σοβαρά. Περιμένουμε τη σειρά μας, ούτε «ταπώνουμε», ούτε ειρωνευόμαστε, κι αυτό επειδή η αναμονή και η υπομονή είναι ένδειξη υψηλής ευφυΐας και μάρτυρας καλής ανατροφής και πολιτισμού

4. Όταν τελειώσει ή ώρα των Μουσικών Συνόλων ή των προβών βάζουμε τα καρεκλάκια και τα θρανία στις κανονικές τους θέσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις των καθηγητών μας.

5. Στα διαλείμματα βγαίνουμε έξω από τις αίθουσες και κατεβαίνουμε στο προαύλιο, υποχρεωτικά. Αν έχουμε σοβαρό λόγο να παραμείνουμε στην τάξη (π.χ. ασθένεια ή κάποια υποχρέωση) χρειαζόμαστε την άδεια της διεύθυνσης ή του εφημερεύοντα καθηγητή. Δεν επιστρέφουμε στην αίθουσα στα μισά του διαλείμματος επειδή ξεχάσαμε κάτι στην τσάντα μας. Στο με- γάλο διάλειμμα του μεσημεριανού γεύματος τρώμε στους χώρους που προβλέπεται και ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ. Στο παρελθόν, λερωμένα πατώματα από λίπη, αλλά και πεταμένες στο δάπεδο φλού- δες από φρούτα, προκάλεσαν σοβαρά ατυχήματα σε μαθητές και καθηγητές

6. Διατηρούμε τους χώρους του Σχολείου μας καθαρούς, από την αίθουσα μέχρι τους διαδρόμους, τις σκάλες, το προαύλιο, το τουαλέτες. Το Σχολείο είναι ο χώρος που περνάμε 7 – 8 ώρες τη μέρα, είναι το δεύτερο σπίτι μας. Η εικόνα μιας αίθουσας γεμάτης πεταμένα σκουπίδια είναι από δυσάρεστη έως αποτρόπαια. Η ρύπανση ή μόλυνση των χώρων μπορεί να επιφέρει δυσάρεστες ποινές.

7. Δεν καπνίζουμε σε κανέναν από τους χώρους του Σχολείου, ούτε και στις τουαλέτες. Το κάπνισμα δεν είναι μόνο μια θανατηφόρα επιβλαβής συνήθε- ια, είναι και δείγμα αγένειας προς τους συμμαθητές μας εκείνους που δεν ανέχονται τον καπνό και την επιβλαβή μυρωδιά. Η απαγόρευση του καπνίσματος στα Σχολεία είναι Νόμος και η παράβασή του τιμωρείται.

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ σε όλους τους χώρους του Σχολείου και με οποιοδήποτε τρόπο. Αν κάποιος καθηγητής μάς εντοπίσει να κρατάμε κινητό, αυτό επισύρει τιμωρία. Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό ούτε για να ακούσουμε μουσική, ούτε για να τραβήξουμε φωτογραφίες ή βίντεο, ούτε για να ηχογραφήσουμε, ούτε για να παίξουμε παιχνίδια σε τυχόν ελεύθερο χρόνο. Συνεπώς, αν τύχει να το έχουμε μαζί μας δεν το επιδεικνύουμε. Πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και η χρήση του γίνεται μόνο με την άδεια καθηγητή ή καθηγήτριας, εφόσον προκύψει είτε ανάγκη μέσα στο μάθημα είτε έκτακτη ανάγκη για επικοινωνία. Αν είναι επείγουσα ανάγκη να επικοινωνήσουμε με δικό μας άνθρωπο υπάρχουν τα τηλέφωνα του Σχολείου (2104204426, 2104208061).

9. Δεν φέρνουμε μπάλες από το σπίτι για να παίξουμε στα διαλείμματα. Οι μπάλες που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι του Σχολείου και να δίνονται με την άδεια του υπεύθυνου της Γυμναστικής ή με την άδεια της Διεύθυν- σης. Στην διάρκεια του παιχνιδιού, σε χώρους όπως είναι ο χώρος του μπάσκετ, παίζουμε χωρίς φωνές διότι την ώρα του παιχνιδιού γίνονται μαθήματα σε κοντινές μας αίθουσες και οι φωνές μας γίνονται ενοχλητικές.

10.Αποφεύγουμε να κοινοποιούμε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Facebook) τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στο Σχολείο. Το Σχολείο ανήκει σε όλους μας και τα προβλήματά του είναι και δικά μας. Αν με κουτσομπολιά, μειώνουμε το Σχολείο μας στα Κοινωνικά Δίκτυα, τότε μειώνουμε και την ποιότητα της εκπαίδευσής μας. Καλύτερα να συζητάμε τα όποια προβ- λήματα στις μαθητικές μας κοινότητες, με τους υπεύθυνους καθηγητές μας, με τη Διεύθυνση, με τους γονείς μας. Οι λύσεις βρίσκονται πάντα μετά από διάλογο.

11.Υιοθετούμε μια αιώνια παράδοση: την διαφορετικότητα των συμμαθητών μας σε φυλή, χρώμα, γλώσσα, σώμα, φύλο, επιλογές κ.λπ. Αποδεχόμαστε τους άλλους για να είμαστε και εμείς αποδεκτοί από τους άλλους. Μαθητής που απορρίπτει τα παραπάνω δεν μπορεί να λέγεται «μαθητής του Μουσικού Σχολείου Πειραιά» αλλά και ούτε κάποιου Ελληνικού Σχολείου. Ο τόπος μας είναι τόπος του πολιτισμού, της ανεκτικότητας και της φιλοξενίας.

 12.Δεν ξεχνώ ποτέ: Παίρνω με αξιοπρέπεια την ευθύνη των λόγων μου και των πράξεών μου και δεν ρίχνω σε τρίτους τις ευθύνες για τα λάθη μου. ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ διότι, πάνω από όλα, ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.

 

 

Copyright © 2018, Μουσικό Σχολείο Πειραιά. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu