Αναζήτηση

Τοποθεσία

Κ. Μαυρομιχάλη 27 Πειραιάς
ΤΚ: 18545 Ελλάδα

2104204426  2104204432

Hits: 1073

Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή

παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Τα θέματα είναι προφορικά και γραπτά.

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

Ο μαθητής καλείται να

 

1.       προετοιμάσει ένα τραγούδι της επιλογής του και να το τραγουδήσει (κατά προτίμηση από το σχολικό εγχειρίδιο της Στ΄ Δημοτικού)

  1. συνοδεύσει ρυθμικά το τραγούδι της επιλογής του, κτυπώντας παλαμάκια
  2. επαναλάβει ρυθμικά σχήματα που του δίνει η εξεταστική επιτροπή χτυπώντας παλαμάκια
  3. διακρίνει το τονικό ύψος φθόγγων που θα του δοθούν, υψώνοντας, χαμηλώνοντας ή παραμένοντας το χέρι του ανάλογα με το τονικό ύψος που ακούει κάθε φορά (ψηλότερο, χαμηλότερο ήχο)
  4. επαναλάβει τραγουδώντας τονικά διαστήματα που θα του δοθούν από την εξεταστική επιτροπή
  5. επαναλάβει σε ιδιόφωνο όργανο (ξυλόφωνο) ένα μελωδικό σχήμα που θα του δοθεί από την εξεταστική επιτροπή

Β. ΓΡΑΠΤΑ

Ο μαθητής καλείται να:

1.      διακρίνει τις ομάδες των οργάνων (έγχορδα, πνευστά, κρουστά) σε ηχογραφημένα κομμάτια μουσικής που θα ακούσει

2.      καταγράψει πόσες φορές επαναλαμβάνεται δοσμένη μελωδία (μουσικό μοτίβο) σε μουσικό κομμάτι που θα ακούσει δύο φορές

3.      καταγράψει αριθμό μουσικών οργάνων που εκτελούν συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι που θα ακούσει

4.      αντιστοιχίσει μουσικές μελωδίες με τίτλους

Προαιρετικά: αν ο μαθητής γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο (τουλάχιστον επίπεδο κατωτέρας), έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα ολιγόλεπτο μουσικό κομμάτι της επιλογής του

 

 

Copyright © 2018, Μουσικό Σχολείο Πειραιά. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu