ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων» (E.Δ.Ε.Μ.) νοείται η παρακολούθηση από τον/

τη μαθητή/τρια της Γ’ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

(Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)

ειδικό ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης στα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο,

2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα,

Μουσική Αντίληψη/Γνώση. (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται ΑΙΤΗΣΗ των γονέων/ κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι
ενήλικες στην οποία δηλώνουν το ειδικό μάθημα/ μαθήματα που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν μέχρι την ΤΡΙΤΗ 19-1-2020 και ώρα 12:00.

Η αίτηση να σταλεί υπογεγραμμένη στο email του σχολείου msp@sch.gr

Μπορείτε εναλλακτικά να συμπληρώσετε την ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ