ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-21

Εδώ μπορείτε να δείτε το συνολικό πρόγραμμα Γενικής και Μουσικής Παιδείας. Πηγαίνετε στο σημείο πάνω δεξιά και επιλέξετε από το REGULAR TIMETABLE το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να ενημερωθείτε.