Μουσική παράσταση με την “Ορχήστρα Τυφλές Ελπίδες”