Χορωδία Μουσικού σχολείου Πειραιά – Η όμορφη Μπελίσα

Το Μουσικό σχολείο Πειραιά στο φεστιβάλ χορωδιών του Δήμου Παλ. Φαλήρου 12/2018

© Copyright - Μουσικό Σχολείο Πειραιά - Σύλλογος Διδασκόντων