Tag Archive for: ΝΕΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2024

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.

Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ/ΕΠΑΛ

2024 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Α1. Από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 24:00, όλοι οι υποψήφιοι θα
πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password)
που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες (όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να
αποκτήσουν ή έχασαν το password) και επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». Αρχικά θα μπορούν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το ΜΔ
και να κάνουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στην συνέχεια να
προχωρήσουν στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου (Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου).
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένας
υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το ΜΔ. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση
https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, όσοι υποψήφιοι δικαιούνται και επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν
και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις δημόσιες ΣΑΕΚ.

Α2. Στάδια υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου.
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι
μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν
να βρουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών
δοκιμασιών, τον αριθμό εισακτέων, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την
είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, που
αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο/τομέα τους και τα υπολογισμένα μόρια βάσει των βαθμών τους και των
αντίστοιχων Συντελεστών Βαρύτητας. Οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν ΜΟΝΟ τα
τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Ειδικότερα κάθε υποψήφιος θα βλέπει τα τμήματα εκείνα για τα οποία
ο μέσος όρος των βαθμολογικών του επιδόσεων είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος,
συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών. Αφού
κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν «Προσωρινή Αποθήκευση
Μηχανογραφικού». Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες φορές
θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν
θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της «Υποβολής
Μηχανογραφικού Δελτίου». Μετά την Υποβολή Μηχανογραφικού, που πρέπει να γίνει μέσα στην παραπάνω
προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. (πλην εξαίρεσης παρ. Α3). Με την «Υποβολή
Μηχανογραφικού Δελτίου», το Μ.Δ. οριστικοποιείται και αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη
σελίδα) και πρέπει αυτό το Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις
ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες
για τα βήματα του υποψηφίου. Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα
παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, αν αυτό ζητηθεί.
Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους,
είτε τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός
Ιουλίου. Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε
να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την
απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του ΜΔ με την επιλογή «Ξέχασα τον
Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.
Όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση, αλλά τελικά δεν
προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, και έχουν αποκτήσει password, αυτό ισχύει
κανονικά για την πρόσβαση στην εφαρμογή του ΜΔ για το 10% (χωρίς νέα εξέταση).
Τα σχολεία μέσω της εφαρμογής θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλους τους υποψήφιους, μαθητές
και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις καθώς και όσους
υποψηφίους του 10% έχουν ήδη πάρει κωδικό από το σχολείο τους, ώστε να ενημερώσουν εγκαίρως τους
δικαιούχους. Επιπλέον, στην στήλη «Δυνατότητα ΜΔ» εμφανίζονται με «» όσοι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα
να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δυνατότητα υποβολής
μηχανογραφικού δελτίου οι μαθητές και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις με το σύστημα 90% και ο
μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι μικρότερος από τις ΕΒΕ όλων των τμημάτων και στην περίπτωση των
σχολών που προϋποθέτουν την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, η βαθμολογία τους είναι
μικρότερη από την αντίστοιχη ΕΒΕ.
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Μ.Δ. θα ισχύσει μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 τα
μεσάνυχτα. Την Παρασκευή 19-7-2024 και μέχρι το μεσημέρι στις 14.00 μ.μ., οι υποψήφιοι θα έχουν την
δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς
προτιμήσεων δε θα είναι δυνατή. Στη συνέχεια, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η
επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

Α3. Αναίρεση Υποβολής – εκ νέου Υποβολή.
Με τις ισχύουσες διατάξεις, ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην
προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη υποβάλει (οριστικοποιήσει) το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο
Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου),
ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη υποβληθέν Μ.Δ. Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα
μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη υποβληθέν Μ.Δ.
Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ υποβληθέν). Ο υποψήφιος
λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ.
και να το υποβάλει εκ νέου, προκειμένου να αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου. Το Μ.Δ. με τον νέο
αριθμό πρωτοκόλλου θα αποτελεί το τελικό Μ.Δ. του.
Α4. Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων – υπολογισμός μορίων.
Υπενθυμίζεται ότι ισχύουν συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου,
Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική
Κατεύθυνσή του. Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α ́25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε
ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν
μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Τα ποσοστά που
αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα
τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.
Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, για κάθε υποψήφιο που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ,
για κάθε Τμήμα που θα είναι διαθέσιμο στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα εμφανίζονται δίπλα τα αντίστοιχα
υπολογισμένα μόρια. Έτσι, κάθε υποψήφιος θα έχει πιθανόν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή
και όχι έναν ενιαίο αριθμό μορίων για ολόκληρο το Επιστημονικό Πεδίο (για τα ΓΕΛ) ή τον Τομέα (για τα ΕΠΑΛ),
που είναι υποψήφιος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’.

Προθεσμία και διαδικασία Ηλεκτρονικής υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για

εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.).

Μέσα στην ίδια αποκλειστική προθεσμία, από την Τρίτη 9-7-2024 μέχρι και την Πέμπτη 18-7-2024 και
ώρα 24:00, με το ίδιο password, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο
(Π.Μ.Δ.) για τις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr και
επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Π.Μ.Δ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σε Σ.Α.Ε.Κ.». Εκεί
μπορούν να βρουν το νομικό πλαίσιο, τις ειδικότητες, οδηγούς σπουδών κτλ. Για μη τεχνικές απορίες μπορούν
να στέλνουν mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο katartisi_deek@minedu.gov.gr, ενώ για τεχνικά προβλήματα
μπορούν να στέλνουν mail στο lifelonglearning@minedu.gov.gr.
Β1. Δικαιούχοι υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.
α. Οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση και συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2024. Για την υποβολή του εν λόγω Π.Μ.Δ. θα
χρησιμοποιήσουν τον κωδικό ασφαλείας (password) που έχουν ήδη δημιουργήσει.
β. Οι τελειόφοιτοι (μαθητές) των ημερησίων ή εσπερινών ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του τρέχοντος σχολικού έτους που
δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ του 2024. Η δημιουργία του κωδικού ασφαλείας
(password) από αυτούς τους υποψηφίους για υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, έγινε ή γίνεται
στο ΓΕΛ/ΕΠΑΛ που φοιτούσαν.

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή δεν θυμούνται το password, θα πρέπει να
απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες μέρες εφημερίας είτε στις 2 επιπλέον μέρες που θα
λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Β2. Στάδια υποβολής Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.
Οι υποψήφιοι με το password που ήδη έχουν ή αποκτούν, επισκέπτονται και υποβάλλουν το Παράλληλο
Μ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό
Παράλληλο Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα προσωπικά στοιχεία τους και καλούνται να εισάγουν τα
στοιχεία επικοινωνίας και τα μοριοδοτούμενα στοιχεία τους. Στη συνέχεια βλέπουν τις ειδικότητες,
ταξινομημένες ανά περιφέρεια, Υπουργείο εποπτείας και Σ.Α.Ε.Κ., όπου μπορούν να κάνουν μια πρώτη επιλογή
με κάποιες προτιμήσεις. Τη διαδικασία αυτή μπορούν να την επαναλάβουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να
νιώσουν έτοιμοι. Το ανώτατο επιτρεπτό πλήθος των προτιμήσεων στο Π.Μ.Δ. είναι 30. Στην τελική τους
επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και
θα φτάσουν στο τελικό βήμα της Οριστικοποίησης. Με την Οριστικοποίηση, το Μ.Δ. αποκτά πλέον αριθμό
πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το οριστικοποιημένο Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το
αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό
στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου.
Οι σχολικές μονάδες μπορούν να αντλούν πληροφορίες από το υλικό της εφαρμογής, ενώ για τεχνικά
θέματα, μπορούν να στέλνουν στο lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για ερωτήσεις που αφορούν στις ειδικότητες
του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Α ́ Οργάνωσης και Εφαρμογής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (210-3442430, 210-3442024).
Β3. Αναίρεση Οριστικοποίησης – εκ νέου Οριστικοποίηση του Π.Μ.Δ..
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής Παράλληλου Μ.Δ. είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή
της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Παράλληλο Μ.Δ.. Εντός της ίδιας προθεσμίας, αν
κάποιος υποψήφιος οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει κάποια
τροποποίηση, τότε απλά μπορεί να κάνει Αναίρεση Οριστικοποίησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, χωρίς να
προσέλθει στο σχολείο του. Όμως, θα πρέπει να το οριστικοποιήσει ξανά ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας, ώστε να
ληφθεί υπόψη στη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής για εγγραφή σε Σ.Α.Ε.Κ..
Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Παράλληλου Μ.Δ. θα ισχύσει ως και την Πέμπτη 18-7-2024 τα
μεσάνυχτα. Στη διαδικασία αυτή, οι υποψήφιοι ΔΕΝ θα έχουν δυνατότητα την επόμενη μέρα να κάνουν
οποιαδήποτε τροποποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024
Από την Τρίτη 9-7-2024 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους
συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει
τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού
ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα). Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση
συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Παραμονή εκπαιδευτικών στα Λύκεια.

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ., όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ανεξάρτητα από την
προγραμματισμένη εφημερία) θα λειτουργήσουν επιπλέον την Παρασκευή 12-7-2024 και την Πέμπτη 18-7-
2024. Αυτές τις ημέρες, οι υποψήφιοι θα μπορούν να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας (αν δεν πρόλαβαν ή αν
τον έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη υποβληθέν/οριστικοποιημένο Μ.Δ., για να υποβάλουν αμέσως εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ. ζητώντας οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή από το Λύκειό τους. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα
λειτουργήσουν με την παρουσία του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή (ή του αναπληρωτή αυτών) και ενός
εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 2023-2024

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών για την εισαγωγή στην Α΄ Γυμνασίου, σχ. έτους 2024-2025 στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά,

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων ολοκληρώθηκε.

Όλοι/ες οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να προσέλθουν την Παρασκευή 21 Ιουνίου και ώρα 08.30 π.μ. στο αμφιθέατρο του σχολείου για την παρουσίαση των μουσικών οργάνων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Τη διαδικασία μπορούν να παρακολουθήσουν, εάν το επιθυμούν, και οι πρώτοι/ες πέντε (05) επιλαχόντες/ούσες.

Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνει ηλεκτρονικά μεχρι και 28 Ιουνίου, συμπληρώνοντας την φόρμα πατώντας εδώ

Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
001 043 98,75
002 013 98,5
003 025 98,5
004 093 98,2
005 075 97,25
006 046 97,2
007 077 97
008 069 96,6
009 041 96,5
010 086 96,5
011 109 96
012 047 95,75
013 026 95,5
014 091 95,5
015 074 95,375
016 003 95,25
017 024 95
018 076 94,8
019 027 94,25
020 073 94,25
021 099 93,8
022 053 93,75
023 063 93,625
024 079 93,125
025 009 92,75
026 022 92,75
027 037 92,5
028 080 92,375
029 087 92,25
030 001 91,75
031 110 91,75
032 083 91,625
033 045 91,6
034 029 91,25
035 072 91,25
036 044 91,2
037 002 90,25
038 020 90,25
039 036 90,2
040 049 89,75
041 007 89,5
042 078 89
043 058 88,75
044 092 88,625
045 088 88,4
046 101 88,125
047 010 88
048 054 88
049 014 87,75
050 116 87,625
051 012 87,5
052 034 87,5
053 050 87,125
054 016 87
055 052 87
056 070 87
057 061 86,25
058 030 86
059 067 85,875
060 038 85,625
061 023 85,5
062 107 85,5
063 017 85,25
064 048 85,25
065 004 85
066 115 84,875
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
067 031 84
068 106 84
069 105 83,875
070 028 83,5
071 098 83,5
072 056 83,25
073 081 83,25
074 064 83,125
075 111 83
076 035 82,25
077 060 82,25
078 055 82,125
079 011 82
080 018 82
081 100 81,625
082 019 81,5
083 033 81,375
084 095 81
085 032 80,75
086 082 80,75
087 006 80,625
088 071 79,375
089 021 79
090 066 78,5
091 065 78
092 104 77,625
093 113 77,25
094 039 77
095 042 75,25
096 040 74,5
097 102 74
098 015 73,75
099 059 73,75
100 112 73,625
101 062 73,25
102 008 72,75
103 114 72,25
104 085 71
105 068 67,75
106 005 67,5
107 096 56,75
ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ
108 051
109 057
110 089
111 090
112 094
113 097
114 103
115 108
 Σύμφωνα με τη υπ’αριθμ. 11486/10-06-2024 εισάγονται οι πρώτοι εξήντα έξι (66) μαθητές. Οι υπόλοιποι 41 υποψήφιοι που  συγκέντρωσαν τη βάση (50) θεωρούνται επιλαχόντες.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ

 


ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κ. Μαυρομιχάλη 27 
18545,  Πειραιάς
τηλ. 2104204426  &  2104208061

Προκήρυξη Διαγωνισμού Ζωγραφικής Μαθητών/τριών Γυμνασίου Πειραιά με θέμα «Πειραιάς – ΝΑΤ – Ναυτοσύνη»

Προκήρυξη Διαγωνισμού Ζωγραφικής Μαθητών/τριών Γυμνασίου Πειραιά με
θέμα «Πειραιάς – ΝΑΤ – Ναυτοσύνη»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2024.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ για το εξεταζόμενο μάθημα “Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία”

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ (ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ή ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Ενισχυτική διδασκαλία Γυμνασίου και Γ Λυκείου (ειδικά μαθήματα) 2023-2024

Αγαπητοί γονείς καλή σας μέρα. Για το σχολικό έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθεί Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών/τριών της Γυμνασίου και της Γ΄τάξης Λυκείου που περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Α. Γυμνάσιο : 1) Νεοελληνική Γλώσσα, 2) Αρχαία Ελληνικά, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Αγγλικά 6) Χημεία και

Β. Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων των μαθητών/τριών της  και περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. Η αίτηση – δήλωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να την κατεβάσουν και να την αποστείλουν συμπληρωμένη στο email του σχολείου έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Τα σχολεία, τα οποία θα αποτελέσουν κέντρα διδασκαλίας θα ανακοινωθούν προσεχώς. Σας ευχαριστούμε.

Έντυπο Γυμνασίου

Έντυπο Λυκείου

Ανακοίνωση ανάθεσης της 5ήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης Λυκείου

Ανακοίνωση ανάθεσης της 5ήμερης εκδρομής της Γ’ τάξης Λυκείου

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Προκηρύσσονται κατατακτηριες εξετάσεις για τη συμλήρωση κενών θέσεων στο σχολείο μας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00,  στις εξής τάξεις:

Β Γυμνασίου : 2 Θέσεις

Γ Γυμνασίου: 2 Θέσεις

Β Λυκείου: 1 Θέση

Γ Λυκείου: 1 Θέση

Αν επιθυμείτε να συμμετέχει μαθητής σε αυτές, συμπληρώστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 2023

 

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων/ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και το αρχικά του ονοματεπώνυμου κάθε μαθητή. Οι 66 πρώτοι είναι επιτυχόντες, οι υπόλοιποι επιλαχόντες. Οι επιτυχόντες και οι 10 πρώτοι επιλαχόντες (μέχρι αριθμό πρωτοκόλλου 76) πρέπει να έρθουν στο σχολείο μας την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 για την παρουσίαση των μουσικών οργάνων.

Μετά θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα

Αν θέλετε μπορείτε να συμβουλευτείτε το παρακάτω βίντεο

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2023

Οι μαθητές μας διαγωνίζονται στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2023

Οι μαθητές για προφορική εξέταση στο   40ο Βαθμολογικό Κέντρο Ν. Φαλήρου με έδρα το Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου – Δαβάκη Πίνδου και Διαμαντή 2, τκ 18547, Ν. Φάληρο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ,

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική Αίτηση Δήλωση σε Λύκεια της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής,  εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει, ως παράρτημα του Βαθμολογικού Κέντρου, στο 5ο
Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας (Εμμανουήλ Παππά 6 & Φιλελλήνων, Νέα Ιωνία, ΤΚ 142 34, τηλ 210 2758767)

Στα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική Αίτηση Δήλωση σε Λύκεια των Δ.Δ.Ε. Πειραιά  εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο 50ο Γυμνάσιο Αθηνών και στο παρακείμενο 50ο Γενικό
Λύκειο Αθηνών (Χατζηαποστόλου 74-76 και Δόρδου, ΤΚ 10443 Αθήνα, τηλ 210 5136686).

Στα μαθήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ και ΑΡΜΟΝΙΑ οι υποψήφιοι που υπέβαλαν τη σχετική Αίτηση Δήλωση σε Λύκεια των των Δ.Δ.Ε. Πειραιά εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εδρεύει στο συγκρότημα του 59ου Γενικού Λυκείου Αθηνών και του 59ου Γυμνασίου Αθηνών
(Σεκούνδου 10, ΤΚ 11143 Άνω Πατήσια, Αθήνα, τηλ 210 2529015

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι εξετάσεις κατά Ειδικό Μάθημα θα διενεργηθούν ως εξής:

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/6/2023 ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6/2023 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ 20/6/2023 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6/2023 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 22/6/2023 ΑΡΜΟΝΙΑ 8:30 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6/2023 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 16:30 μ.μ.
ΤΡΙΤΗ 27/6/2023 ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6/2023 ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ
ΠΕΜΠΤΗ 29/6/2023 ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

Α) Για τα Ειδικά Μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από A έως και ΓΑ.

2. Στο Ε.Κ. του 16ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Πανόρμου και Λαρίσης 47, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΓΕ έως και ΖΟ.

3. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (Λ. Βουλιαγμένης 525, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΖΥ έως και ΚΛ.

4. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού (Καραϊσκάκη-Μελά 16, Χολαργός, Τ.Κ. 15562), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΟ έως και ΚΥ.

5. Στο Ε.Κ. του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας 213, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΩ έως και ΜΟ.

6. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (Πεύκων 50, Ν. Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14122), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠ έως και ΡΕ.

7. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 4ου Γενικού Λυκείου Καλλιθέας – 10ου Γυμνασίου Καλλιθέας (Ελευθερίου Βενιζέλου 175, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΡΗ έως και ΦΛ.

8. Στο Ε.Κ. του συγκροτήματος 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Δημητρίου – 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (Στρ. Παπάγου 23, Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. 17343), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΦΟ έως και Ω.

Β) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Ηλιούπολης (Λ. Βουλιαγμένης 525, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 16341 – Αθήνα) , όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΚΟΝ.

2. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΟΡ έως και ΜΟ.

3. Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου (Πελασγών 42, Περιστέρι, Τ.Κ. 12135), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠ έως και ΣΠ.

4. Στο Ε.Κ. του Συγκροτήματος 2ου Γενικού Λυκείου Π. Φαλήρου-2ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου (Τερψιθέας 35, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17563), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΤ έως και Ω.

Γ) Για το Ειδικό Μάθημα ξένης γλώσσας «ΓΑΛΛΙΚΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 8ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πλ. Κολιάτσου, Τ.Κ. 11253 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΓΚ .\

2. Στο Ε.Κ. του 26ου Γενικού Λυκείου Αθηνών-Μαράσλειο (Μαρασλή 10, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10676 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΓΟ έως και ΚΟ.

3. Στο Ε.Κ. του 16ου Γενικού Λυκείου Αθηνών (Πανόρμου και Λαρίσης 47, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11524 – Αθήνα), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΚΡ έως και Μ.

4. Στο Ε.Κ. του 9ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου (Πελασγών 42, Περιστέρι, Τ.Κ. 12135), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Ν έως και ΣΤ.

5. Στο Ε.Κ. του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω (Παπανικολή 14, Αιγάλεω, Τ.Κ. 12242), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΣΥ έως και Ω.

Δ) Για το Ειδικό Μάθημα «ΑΡΜΟΝΙΑ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Αγ. Αναργύρων (Καρπενησίου και Δεληγιάννη, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13562), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και ΜΠΙ.

2. Στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου (Αγ. Παύλου 53, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από ΜΠΟ έως και Ω.

Ε) Για το Ειδικό Μάθημα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

α) Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ και στα εξής Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους:

1. Στο Ε.Κ. του 5ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας Αττικής (Εμμανουήλ Παππά 6 και Φιλελλήνων, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Κ.

2. Στο Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – αίθουσα «Jacqueline de Romilly» (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180), όσοι το επώνυμό τους αρχίζει από Λ έως και Ω.

 

«Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, Οδηγίες & Πρόγραμμα